Social ansvarlighed

For SALTO SYSTEMS og SALTO SYSTEMS NORDIC CYCLING er socialansvarlighed og omsorg for medborgere som enten er født handicappet eller blevet handicappet grundet en ulykke eller i forbindelse med udsendelse i internationale krigszoner, en vigtige grundstamme i idé grundlaget for klubben og SALTO`s involvering som hovedsponsor. Dette betyder blandet andet at klubbens ryttere og disses aktiviteter i diverse cykelløb, såvel i Danmark som i udlandet, konverteres fra en kilometer bank, til en betragtelig donation til Dansk Handicap Idrætsforbund, hvilket er i tråde med hele filosofien bag free2move konceptet som er en del af SALTO´s CSR profil.